Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
29 lis 2016

Osoba

Magdalena Gemel - Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

Kontakt: tel. 44 681 80 06 wew. 33, pokój nr 14
e-mail: magda.gemel@gorzkowice.pl

Kompetencje

 1. Wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,
  2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,
  4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  5. gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Urzędu
  6. archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w Urzędzie
 2. Związane z realizacją inwestycji gminnych, w szczególności:
  1. współtworzenie planów inwestycyjnych,
  2. koordynacja uzgodnień, umów i nadzór w procesie inwestycyjnym,
  3. bieżąca kontrola wykonywania robót,
  4. organizacja prac komisji z udziałem osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji
  5. zakończenie, rozliczenie i przekazanie zrealizowanych obiektów,
 3. Kierowanie Referatem, a w szczególności nadzór i koordynacja nad wykonywaniem obowiązków na poszczególnych stanowiskach.
 4. Nadzór nad pracą Oczyszczalni Ścieków w Gorzkowicach w zakresie dotrzymywania standardów środowiskowych i bieżącej eksploatacji.
 5. Nadzór nad realizacją obowiązków sprawozdawczych z zakresu ochron środowiska, monitoringu środowiska, realizacji postanowień wodno- prawnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska.
 6. Nadzór nad prowadzeniem książki obiektu- Plac zabaw w Gorzkowiczkach ( terminowość przeglądów)
 7. Przygotowywanie informacji wykorzystywanych w sprawozdaniu międzysesyjnym Wójta, w zakresie pracy referatu.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia