Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
19 lip 2016

Osoba

Małgorzata Jarocka - referent ds. gospodarowania odpadami, rolnictwa i transportu publicznego.

Kontakt:tel. 44 6818006 wew. 29, pokój 16
e-mail: m.jarocka@gorzkowice.pl

Do zadań należy

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1. nadzór nad systemem związanym z realizacją odbioru odpadów od mieszkańców,
  2. nadzór na Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK),
  3. prowadzenie ewidencji pojemników na odpady komunalne,
  4. kontrole w zakresie gospodarki ściekowej i przestrzegania w/w ustawy oraz "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie",
  5. obsługa stanowiska księgowania w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. prowadzenie egzekucji administracyjnej w/w zakresie,
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach:
  1. nadzór nad zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt,
  2. prowadzenie kontroli i postępowania egzekucyjnego w zakresie decyzji o usunięciu odpadów,
  3. zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o radzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbest, PCB),
  4. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 3. Realizacja zadań w zakresie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
  1. zgody na korzystanie z przystanków autobusowych,
  2. lokalizacja przystanków autobusowych,
 4. Prowadzenie spraw w zakresie kompetencji gminy związanych z rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem:
  1. współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin w zakresie zwalczania chorób, szkodników i chwastów,
  2. uproszczone plany urządzenia lasu,
  3. szkody łowieckie,
 5. Sprawozdawczość w zakresach w/w. 

Dokumenty do pobrania

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia