Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
19 lip 2016

W trakcie obowiązywania “Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” Odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o utracie lub zbyciu prawa do korzystania z nieruchomości przyłączonej do sieci.

Do czasu poinformowania Urzędu Gminy – pomimo wygaśnięcia umowy – Odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Urząd Gminy.  

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci miejskiej, skutkującej zmianą Odbiorcy usług, należy zachować następujący tryb postępowania:

  1. dotychczasowy Odbiorca niezwłocznie zawiadamia pisemnie Urząd Gminy o zmianie stanu prawnego nieruchomości z jednoczesnym wskazaniem następcy prawnego i jego pełnych danych niezbędnych do zawarcia “Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”;
  2. w terminie do 7 dni od daty zmiany stanu prawnego nieruchomości następca prawny występuje do UrzęduGminy z Wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pobierz i załączonym Protokołem zdawczo-odbiorczym określającym stan wodomierza na dzień przekazania;
  3. w przypadku, gdy następca prawny zamierza zmienić sposób użytkowania przejętej nieruchomości lub obiektu, ma obowiązek wystąpienia do Urzędu Gminy z wnioskiem o zmianę warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia