Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
19 lip 2016

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości Odbiorcy ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala sie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku – jako równą całej ilości wody doprowadzonej do budynku ze wszystkich źródeł.

Wielkość ta może być pomniejszona o tzw. wodę zużytą bezpowrotnie. Zasady takiego odliczania wynikają z przepisów ustawowych oraz rozwiązań przyjętych w “Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzkowice”

Odbiorca korzystający z usług kanalizacyjnych ma obowiązek powiadomienia Gminę o wszystkich źródłach zasilania w wodę swojej nieruchomości celem właściwego określenia ilości odprowadzanych ścieków.

W uzasadnionych przypadkach ilość świadczonych usług może być ustalana w sposób indywidualny, ale w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym i w/w “Regulaminem”.

Należność za dostarczoną wodę i przejęte ścieki ustala się jako iloczyn ilości zrealizowanych usług i cen jednostkowych określonych w ogłoszonych taryfach, powiększony o opłaty stałe, również określone w taryfie.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia