Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
19 cze 2019

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VIII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Gorzkowice.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski do protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Gorzkowice za 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
7. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok - Odczytanie Opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gorzkowice z wykonania budżetu
Gminy Gorzkowice - Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzkowice o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Gorzkowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.

Transmisje wideo z obrad Sesji Rady Gminy Gorzkowice

 

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia