Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
22 mar 2019

Informujemy, iż od lipca bieżącego roku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.05.2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r.poz. 961) nie będzie możliwa budowa budynków o funkcji mieszkalnej i mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na działkach znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, która jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli.

Lokalizacja budynków o funkcji mieszkalnej i mieszanej w terenach oddziaływania wiatraków na fragmentach m.in. miejscowości Bujniczki, Pieńki Gorzkowskie, Bujnice, Szczepanowice, Cieszanowice, Daniszewice, Gorzkowiczki, Kolonia Żuchowice, Żuchowice, Grabostów, Porosło, Sobaków będzie wstrzymana do czasu opracowania przez Gminę Gorzkowice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Niestety ta procedura jest bardzo kosztowna  i długotrwała. 

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane budową budynków mieszkalnych w tzw. „strefach wiatrakowych” zachęcamy do bezzwłocznej wizyty w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach ( pokój nr 10)  w celu:

• złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, gdyż wydane do końca czerwca br. decyzje będą ważne i niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać, wypis z rejestru gruntów.

• sprawdzenia przeznaczenia działki przeznaczonej pod  zabudowę w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że konieczna jest analiza każdej działki z osobna. Nawet działki położone w sąsiedztwie mogą mieć inne przeznaczenie.   

• wniesienia wniosków do planów miejscowych w celu zabezpieczania swoich interesów  w związku opracowywanymi dokumentami .

Jednocześnie, pragniemy podkreślić, że zmiany w zakresie planowania przestrzennego, zostały  narzucone wszystkim gminom w Polsce, cytowaną powyżej ustawą z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Obecna sytuacja jest skutkiem niedoprecyzowania zapisów przedmiotowej ustawy, która powstała  w celu regulacji zasad sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej i elektrowni wiatrowych. Przepisy „zadziałały wstecz”, po raz kolejny karząc właścicieli działek znajdujących się zasięgu  wiatraka, raz uciążliwym sąsiedztwem, dwa brakiem możliwości skorzystania z dotychczasowego, łatwo dostępnego sposobu określenia uwarunkowań planowanego zagospodarowania jakim jest decyzja o warunkach zabudowy a w niektórych przypadkach nawet ograniczeniem możliwości zabudowy własnej działki. 

Szczegółowych informacji można uzyskać w rozmowie z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy w Gorzkowicach tj., Panią Agnieszką Korzela , pod nr  tel .044 6818006 wew. 32.

Wpisany przez: DO

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia