Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
14 maj 2018

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLSesja Rady Gminy Gorzkowice.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy;

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Kierownika Referatu Organizacyjnego z działalności Wójta Gminy dotyczącego reprezentowania gminy na zewnątrz;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Gorzkowice;

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Gorzkowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Gorzkowiczki oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1300/2 o pow. 0,11 ha oraz 733/1 o pow. 0,0398 ha;

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobakówku;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018 -2027.

12. Interpelacje i zapytania radnych;

13. Sprawy różne;

14. Zakończenie sesji.


 

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia